Výstup na 1. výročie blahorečenia

V nedeľu, 30.9. sa uskutočnil už šiesty ročník výstupu Tita Zemana, na ktorý prišlo približne 200 ľudí. Stretli sme sa pred kostolom, odkiaľ sme sa autami odviezli do Vrátnej. Tam sme sa rozdelili, niektorí z nás sa odhodlali vyjsť hore peši, ostatní sa vyviezli lanovkou. Na vrchole sa konala aj svätá omša, ktorú celebroval nový direktor Pavol Dzivý a s ním koncelebrovali ďalší štyria saleziáni. Okrem toho sme po omši pripravili pre deti rôzne súťaže a nechýbalo ani občerstvenie, ktoré si každý pripravil a ponúkol aj ostatných. My ďakujeme za účasť a budeme sa na Vás tešiť aj ďalšie ročníky tohoto skvelého podujatia na pripomenutie dona Tita Zemana!

Veronika Danajová, Foto: Pavol Dzivý