Výlet stretka priekopníkov 

Stretko Priekopníkov patrí medzi najstaršie chlapčenské stredoškolské stretká na oratku, ktorého značnú časť tvoria animátori. Už dlhšiu dobu sa celé stretko chystalo na veľký výlet do Bratislavy, ktorým chceli chalani a ich animátori uzavrieť blok o mužskosti. Výlet sa uskutočnil 15.-16. marca 2019 a zúčastnilo sa 11 členov stretka. Hlavnou náplňou výletu bola  návšteva Slovenského národného divadla. Chlapci si už týždeň pred výletom chystali obleky, čistili topánky, aby prišli na večerné predstavenie oblečení, tak ako sa patrí. Lebo aj správne s obliecť a vedieť sa správať v spoločnosti patrí medzi atribúty správneho muža. Skupina bola ubytovaná v peknom dome v dedinke s názvom Veľký Biel v blízkosti Bratislavy.

V piatok večer sa ku skupine v divadle pripojil aj direktor Pavol Dzivý SDB, ktorý sa v tom čase v Bratislave nachádzal, a ktorého chlapci využili aj na svätú spoveď. Predstavenie „Dobrodružstvo pri obžinkoch“ všetkých milo  prekvapilo a pobavilo. V sobotu bola na pláne púť do Vajnor, kde sa chlapci pomodlili pri relikviách blahoslaveného Titusa, a kde im slúžil súkromnú sv. omšu salezián Jožko Luscoň. Po omši sa dospelí z chalanov vybrali splniť si svoju občiansku povinnosť do blízkej školy, kde niektorí prvýkrát volili. Nasledoval výdatný obed v čínskom bistre a prehliadka Bratislavy. Záver výletu patril zábave v novootvorenej zábavnej herni pre deti a mládež, kde všetci vyhrali hodnotné ceny. Skupina si z výletu odniesla aj množstvo zážitkov, či už zo spoločných rozhovorov, modlitieb, utekania na nesprávny autobus, blbnutia, alebo spoločnej realizácie vecí počas výletu. Celú atmosféru výletu zaznamenali cez fotografie dvaja stretkári, ktorí sa venujú foteniu.

Lukáš „Bobor“ Závodník SDB