Zdieľanie života na sociálnych sieťach

Digitálny svet a jeho výzvy sú témou júnovej relácie Viera do vrecka
Prečo radi zdieľame svoj život na sociálnych sieťach?  
O našej virtuálnej identite sme sa rozprávali s Alžbetou Mohylákovou, koordinátorkou
Mediálnej školy; psychológom Cyrilom Slížom SDB a mladou vlogerkou saleziánkou
Lamiyou Jalilovou.
Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.
Brožúrky z edície Viera do vrecka nájdete v kníhkupectvách alebo na donbosco.sk.