Animátori sa opäť formovali. Tentokrát cez Cesty Zrenia.

 Animátori z oratka sa už od začiatku roka pravidelne stretávajú každý mesiac na formáciách, kde sa im starší animátori pod vedením saleziánov snažia priblížiť animátorský život a pripraviť ich naň. Tento mesiac bolo taktiež stretnutie animátorov, ale nielen také obyčajné. S našimi animátormi sa prišla zoznámiť saleziánka, sestra Eva zo Šamorína, ktorá prednáša na kurzoch „Cesty zrenia“. Veľmi zaujímavou a vtipnou formou im priblížila animátorstvo, pomohla im viac pochopiť svet detí a ukázala im ako ich zaujať. Mohli si vyskúšať zorganizovať akciu, tábor, alebo stretko. Zistili, čo majú robiť a čomu sa zase pri práci s mládežou vyhnúť. Veľa si z toho odniesli a taktiež sa pri tom aj zabavili.

Šárka Štefancová