Akcia najmladších miništrantov

V nedeľu 16. mája stretko najmladších miništrantov „Rytieri oltára“, podobne ako niekedy prví chlapci z oratória dona Bosca, mali v pláne ísť na nedeľnú prechádzku. Bohužiaľ počasie neprialo tomu, aby sa výlet uskutočnil, preto program bol zmenený. A po detskej omši chlapci spolu s animátormi išli do oratória, kde prežili krásne chvíle plné zážitkov a radostnej atmosféry. Po dlhej covidovej prestávke oratórium ožilo a ozývalo sa radostným smiechom a výkrikmi natešených chlapcov. Samozrejme nechýbal priestor na modlitbu a formačné vstupy. Celá akcia sa zavŕšila desiatkom ruženca a slovkom s povzbudením príkladu sv. Dominika Savia: s veselosťou a skutočnou radosťou vytvárať spoločenstvo, ktoré chce kráčať za svätosťou.

Michal Višnevski