Rodinný tábor 2018 určený pre rodiny stretávajúce sa u Saleziánov v Žiline.
Termín 16.-19. augusta 2018 v Rodinkove– Belušské Slatiny. (príchod vo štvrtok 16.8. od 16:00)
Poplatok za tábor pozostáva z úhrady za ubytovanie a celodennú stravu (podľa cenníka Rodinkova)
a príspevku na réžiu a materiál. (cca. 30€ / rodina, bude vyberaný v deň nástupu v Rodinkove.
Pre prihlásenie prosím použijte prihlasovací formulár na linku:
Následne Vás za komunitu Rodinkova bude kontaktovať Dušan Kamenár a pošle info pre úhradu.
Uzávierka prihlásenia 15.6.2018, alebo do naplnenia kapacity.

Tak ako po minulé roky nás bude duchovne sprevádzať brat salezián. (uvidíme kto z nich bude mať čas a príde nás povzbudiť 🙂 )

Pripomínam že animátori zabezpečujú prípravu a chod aktivít.

Každá rodina je samostatnou „skupinkou“ a takto sa zapája aj do programu.

(To znamená, že rodičia si zodpovedajú a strážia svoje deti a usilujú sa s nimi zažiť pekný čas 🙂