Rodinný tábor

Viete si predstaviť tábor, na ktorom sa animátori nestarajú o deti? A dokonca pod hlavičkou saleziánov? Je to vôbec legálne? Áno, ak idete na rodinný tábor. Namiesto skupiniek tam nájdete celé rodinky, ktoré sa tento rok dozvedeli niečo viac o Najsvätejšej trojici. Pýtate sa, čo je to za nepochopiteľnú tému? No, ozaj nepochopiteľná, ale ak ste boli s nami, dozvedeli ste sa, že Trojica je tak trochu ako strom a trochu viac ako rodina. No a jedna takáto rodina sa vydala na výlet do domu starého otca. A my všetci sme šli s nimi. Vo štvrtok sme našli denník, ktorý nás poslal na cestu poznávania. V piatok sme poznávali Boha Otca – jeho vlastnosti a tvorivú silu. V sobotu sme putovali s Bohom Synom a spoznávali udalosti z jeho života. Okrem toho rodičia randili a požičiavali si deti. Večer sme znova obdivovali krásu Boha v hviezdnej oblohe a spievali pri ohni so špekáčkami a trdelníkmi. A pýtate sa, kde sme našli Boha Ducha? Zistili sme, že bol s nami po celý čas a že nás stále sprevádza na našej ceste.

Anička Berthotyová

(fotografie zdieľame o nejaký čas)