Blízka príprava na 1. sv. prijímanie cez prímestský tábor

Dnes v poobendých hodinách oštartoval prímestský tábor pre prvoprijímajúcich. Deti spievali a tancovali zvolávačku, hymnu IMOSU, v skupinách prežívali aktivity… IMOS je heslom prípravy prvoprijímajúcich a znamená prvé písmená vety Ide Mi O Svätosť. Zajtra v sobotu pokračuje. Prosíme o fans aj pri modlitbe…