Zásoby do Zasľúbenej zeme

3. deň “Mojžišovského” tábora sa niesol v znamení príprav na dlhú cestu cez púšť do Zasľúbenej zeme.  Pôsobiskom zhromažďovania zásob sa stalo Mariánske námestie. Krásne bolo vidieť a počuť, že decká zo saleziánskeho prímesťáku vytvárali peknú atmosféru priamo v strede mesta. Po návrate a obede nasledoval “výcvik”, aby sme dokázali prežiť na púšti. Prebiehalo to v dobrodružných výzvach. Táborový deň sme ukončili stretnutím s Najvyšším…

Zopár reakcií na otázku, ako sa páčilo na tábore a čo sa páčilo:

V blízkej budúcnosti vám chceme ponúknuť možnosť ako využiť život v stredisku aj počas školského roka.
Saleziáni Žilina
Saleziánske oratórium