Ahojte Domkári! 

Pozdravujeme vás v tento sviatočný deň a posielame zopár dôležitých informácii.

_________________________

PONUKY/ODPORÚČAME

:: Databáza – tábory ::

Dávame vám do pozornosti výber 12 táborov formou brožúrky, ktoré sa uskutočnili v minulých rokoch v saleziánskych/domkárskych strediskách. Na priloženom linku (v prípade záujmu pošleme) si ich môžete v prípade potreby stiahnuť a použiť pri vašich prípravách na tábory.
Ak hľadáte ešte inú tému na letný tábor ako týchto 12 a nemáte priestor na veľké vymýšľanie, napíšte na mail: jana@domka.sk. Máme pár ďalších tém v zálohe.

 ________________________________________________________

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

:: Valné zhromaždenie 2021 ::

Dňa 10. 04. 2021 sa prostredníctvom Zoomu uskutoční elektronické VZ Domky. Prihlásiť sa je potrebné do 26. 03. 2021 prostredníctvom formulára.

Obsahom bude schvaľovanie správ (podklady pošleme na preštudovanie a vyjadrenie sa vopred, už prihláseným účastníkom); voľba 2 členov do predsedníctva a regranting na rok 2021. Na túto časť je nutné aby sa prihlásila 1 osoba s hlasovacím mandátom za stredisko. Ak bude hlasovať predsedkyňa/predseda, stačí ak vyplní prihlášku. Ak chcete zveriť právomoc hlasovania niekomu inému, môžete poslať aj delegáta zo strediska. Pre ten účel potrebujete vyplniť ešte nominačný list delegáta v prílohe. Nominačné listy posielajte na mail: terezia@domka.sk

Poobede nás čakajú dve diskusie – na túto časť programu sa môže prihlásiť aj širší okruh ľudí zo strediska. Pre nich je tiež potrebné vyplniť formulár.

:: Člen predsedníctva ::

Ako je spomenuté vyššie, na VZ Domky prebehne aj voľba členov do predsedníctva. Toho roku končí mandát až dvom členom. Záujemcovia nech posielajú svoj životopis a motivačný list na mail: jan.holubcik@saleziani.sk do 26. 03. 2021.

Dávame zvlášť do pozornosti, že súčasné zloženie predsedníctva je z veľkej časti z členov z NON SDB stredísk (zo 6 členov predsedníctva je 5 z NON SDB), bolo by prínosné, keby sa prihlásili viacerí záujemcovia aj z SDB stredísk.

_________________________________________________________

:: Modlime sa za ::

Tento krát sa chceme spolu s vami modliť za stredisko – Prešov.

Môžeme spoločne myslieť na všetkých mladých, ktorí v týchto ťažkých časoch prežívajú rôzne úzkosti, trápenia.“ (Šimon Valiček, predseda strediska)
Počet Domkárov v stredisku: 243

Sídlo: Jána Bottu 9, 080 01 Prešov

Web: https://www.salezianipresov.sk/

FB:  https://www.facebook.com/salezianipresov/

IG:  https://www.instagram.com/sdb_presov/

______________________________________________________ 

jozefovia.png

Prajeme pekný víkend! Vaši zo sekretariátu J&M&T&M&I&I&P&M