Všetkým prajeme nový rok hlavne plný NÁDEJE, na ktorú nás odkazovali aj prežité sviatky. Nebojme sa a ďalej sa nechajme viesť našim nekonečne milujúcim nebeským Tatinom. K nádeji nás pozýva aj saleziánske heslo (strenna) na rok 2021: Vedie nás nádej . Krásnym nápadom je aj obrázok Saletínov Rozkvet, ktorí pozmenili tradičné prianie PF na… – obrázok nižšie. A takisto chceme dať do pozornosti krásnu novoročnú homíliu pápeža Františka o 3 slovesách: žehnať, narodiť sa a nájsť.  Držte sa. 

Pavol Pillár