Milí priatelia, animátori a rodičia!

Pekne Vás v mene saleziánov nášho Žilinského diela pozdravujem v tomto špecifickom čase pre nás všetkých. Vďaka Vám všetkým za príklad trpezlivosti, odovzdanosti a prežívania domácej cirkvi vo vašich rodinách. Mnohí sme sa už zaujímali či, kedy a akým spôsobom sa obnovia aktivity v našom stredisku –  posielam Vám preto niekoľko základných informácií ohľadne najbližšieho obdobia.
 ?Obnovenie stretiek a aktivít od 1. júna:
Od 1. júna je možnosť pokračovať v pravidelnej a stretkovej činnosti na našom Oratku. Je však možné sa stretať mimo Oratko alebo na Oratku – len v exteriéri (na ihriskách a na dvore) za dodržiavania stanovených podmienok (používanie rúšok, vlastné fľaše, nepoužíva sa materiál z Oratka ani priestory vo vnútri). Animátori sú poučení o dodržiavaní bezpečnostných ustanovení a je na ich rozhodnutí, či obnovia stretká do konca školského roka. Deti budú preto informované priamo cez zodpovedného animátora.
?Letné akcie:
Vzhľadom na odporúčanie MŠSR a vedúceho pastorácie mládeže Janka Holubčíka nateraz sa pripravujú všetky plánované letné aktivity. Informácie o nich budeme zasielať a uverejňovať na našich sociálnych sieťach počas týchto týždňov. Samozrejme letné aktivity budú realizované podľa dovolených nariadení a usmernení s vedomím, že ak by sa situácia akokoľvek zmenila aj my sa budeme v pokoji a odovzdanosti riadiť danými pokynmi.
 ?Prerob si a uprac svoje Oratko:
Počas týchto mesiacov sa čas v Oratku využil najmä na manuálne práce. Veľká vďaka za to patrí našim saleziánom, ktorí sa aj takto  snažia, aby sme sa tam mohli cítiť ako v skutočnom domove a rodine. A tá rodina sa vytvára práve aj pri spoločnej práci… V priestoroch Oratka je toho ešte celkom dosť, čo bude treba doupratovať a dorobiť (aj pred letnými aktivitami). Ak by sa Vám preto zdalo, že nejakému vášmu dieťaťu, mladému alebo zverencovi by takýto čas prospel a bol by ochotný aj priložiť trochu ruku k dielu, je vítaní! V nasledujúcich týdňoch je tu možnosť (pre mladých/staršie deti/rodičov s deťmi) v malých skupinkách (max 2-3 ľudia) prísť do Oratka trošku pomôcť s týmito prácami. Je dobré sa dopredu dohodnúť: chlapci s Pilisom, dievčatá so mnou.
 
Informácie ohľadne bohoslužieb a farnosti nájdete tu: https://www.zilina.sdb.sk/farnost/
Odovzdávajme naďalej toto obdobie do rúk nášmu dobrému nebeskému Otcovi a aj v týchto dňoch si prosme pre seba, naše rodiny a naše stredisko dar Ducha Svätého do našich životov a podujatí!
S pozdravom v mene Výchovno-pastoračnej komunity
Miška Štubňová
 
 Nech sa páči malá ochutnávka z priestorov Oratka:

image0.jpeg image1.jpeg
image2.jpeg image3.jpeg image4.jpeg unnamed.jpg image1 (1).jpeg