Svätosť jednoduchá ale autentická v každodennosti

Na dnešnú slávnosť dona Bosca, otca a učiteľa mladých, jeho nástupca posiela svoj video odkaz  mladým do Žiliny i do celého sveta. 

Na odkaze nižšie nájdete veľa o donovi Boscovi, mimo iného aj AUDIO SPOMIENKY DONA BOSCA. 

Každoročne nástupca dona Bosca vydáva HESLO (STRENNA) pre celú saleziánsku rodinu, my už ho máme aj po slovensky