Aj tento mesiac pokračovala séria mládežníckych duchovných obnov spojená s formáciou našich mladých v stredisku. V sobotu 11. novembra sa tridsiatka mladých ľudí stretla v oratku, kde sa snažili viac priblížiť k Bohu prostredníctvom duchovnej obnovy, ktorú si pripravil Maroš Drahoš SDB.  Po úvodnej aktivitke zameranej na spoznanie potrieb iného, nasledovala prednáška a silencium- čas ticha na osobný rozhovor s Bohom. Počas neho mladí dostali list od Boha, ktorý im mohol pomôcť, aj so Svätým Písmom, počas ústrania. Prvá časť bola zakončená svätou omšou, počas ktorej sme boli doprevádzaní gitarou ale aj ukulele. Druhá časť spočívala v budovaní spoločenstva a v animátorskej formácii. Začala to spoločnou hrou, nasledoval Teamwork, počas ktorého účastníci museli počas polhodiny splniť 40 netradičných úloh. Nešlo by to bez organizácie a využitia osobných darov každého jedného z nich. Počas celej tejto aktivity si navzájom sledovali svoje dobré vlohy, a potom si ich dali do obálok s menom každého zo zúčastnených. Po rozdelený do skupín sa diskutovalo o týchto dobrých vlastnostiach a neskôr aj o zlých. Účastníci museli povedať ako by pomohli dieťaťu, ktoré by malo jedno z týchto zlých vlastností. Keď o tom rozprávali, tak radili aj sebe. Celé sme to zakončili krátkym vstupom o sebapoznaní. Je veľmi dôležité poznať seba, to čo Boh do nás vložil, aby sme sa mohli dať naplno do služby iným. A takisto je nevyhnutné prijať aj svoje horšie stránky ale upriamiť sa na Boha a ísť za ním. lebo on nás má rád takých akí sme. V pochopení tohto všetkého sa formovali naši mladí, ktorým oratko a služba druhým nie je ľahostajná. Pre ďalšie obdobie dostal každý z nich aj domácu úlohu, a to denne sa snažiť o spytovanie svedomia, ktoré je jedným zo silných nástrojov animátora a celkovo kresťana.

Lukáš „Bobor“ Závodník SDB