Poďakovanie VÚC Žilina

Tento rok naše stredisko organizovalo už druhý ročník Festivalu saleziánskej kultúry. Odohralo sa v rámci festivalu viacero podujatí, cez ktoré sme predstavili naše duchovné i kultúrne bohatstvo a hodnoty. Sme vďační, že toto celé podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.