I. turnus Prímesťáku o MOJŽIŠOVI

Ako ste už mohli spozorovať, tak tento týždeň na oratko zavítalo približne 110 detí a okolo 30 animátorov, aby sa spoločne vydali na Cestu do zasľúbenej Zeme – Exodus. Celou cestou na letnom prímestskom tábore nás sprevádzal Mojžiš ako zástupca Izraelského národa, ktorého sme museli hneď v prvý deň hľadať. 

Ďalší deň sme si prešli deviatimi egyptskými ranami, pričom egyptský faraón bol taký krutý, že zajal z každej skupinky prvorodeného a poslal nám výhražné video. Po náročnom hľadaní sme svojich prvorodených našli na rozličných miestach. 

V stredu nás nezvládnuteľné podmienky púšte vyhnali na Mariánske námestie, kde sme zbierali suroviny na prežitie. Každý jeden deň sme taktiež mali možnosť načerpať z púštnej manny v podobe Eucharistie.

 Vo štvrtok, na náročnej ceste púšťou a vysokými teplotami sme museli čakať na Mojžiša pod Trenčianskym hradom, aby nám doniesol kamenné tabule s desatorom. Značnú nespokojnosť vyjadrili animátori spolu s deťmi počas kázne na svätej omši v kostole svätého Františka Xaverského. Mojžiš, aby si udobril pohnevaný ľud, tak buchol do skaly a ocitli sme sa všetci na kúpalisku, kde sme si užili naozaj kopec srandy! 

Najnáročnejší deň zo všetkých bol posledný. Doobeda sme zbierali suroviny, menili s obchodníkmi, aby sme si postavili potrebné obydlia v Zasľúbenej Zemi. Problém však bol, že nás obkľúčila armáda Amalekitov. Počasie nám taktiež neprialo, ale aj napriek tomu sme dokázali nazbierať muníciu a poraziť nekompromisného kráľa Amalekitov. Po jeho porážke sme si zatancovali Egyptský tanec ako oslavu vstupu do Zasľúbenej Zeme, na chválu Božiu, že sa o nás staral celé naše putovanie. Animátori spolu so saleziánmi vytvorili naozaj krásne dielo, za čo som osobne Bohu veľmi vďačný. Deti to naozaj ocenili a myslím, že už teraz sa tešia na ďalšie podobné akcie a niektorí aj na stretká počas roka.

Jakub Krnáč

Tu si môžete si pozrieť fotky z jednotlivých dní:

Chceme vám ponúknuť možnosť ako využiť život v oratóriu aj počas školského roka - stretká, krúžky. Dá sa prihlásiť cez odkaz nižšie.
Saleziáni Žilina
Saleziánske oratórium
Text hymny:
 
1. Dieťa malé plaví sa po Níle, v košíku trstenom ho objavili, 
v paláci ako kráľ, život si užíval ukryť sa utekal keď strážcu zabil. 
Keď pastierom sa stal, Boh sa mu ukázal v horiacom kríku dôkaz o sebe dal, 
palicu do rúk vzal, židov zachrániť mal, s Bohom však nikdy nebol sám. 
 
R: Mojžiš to je hrdina, tento príbeh sa len začína,
horiacim kríkom Boh ho pozýva dnes k nám, on má pripravený plán. 
Vládcu sa on bál, brat ho podržal, s priateľmi sa na cestu do púšte vydal. 
Mojžiš to je hrdina, tak ver ukáže ti správny smer 
 
2. Mojžiš prosí: Židov mi prepusti, inak Egypt zasiahnu tvrdé rany. 
Krutý vládca vyhnal ich z paláca, rozkázal Židom pridať viacej práce. 
Voda sa zmenila, na krv sa sfarbila, zavládla tma, ktorá krajinu prikryla. 
Žaby a ovady, komáre a vredy, smrť syna vládcu presvedčí.
 
3. Židia sa zbalili, na púšť sa vydali. 
Prešlo dní päť, faraón chcel Židov späť.
Keď Mojžiš poprosil, Boh more rozdelil.
Vojská sa utopili, Židia sa zachránili.
 
Púšťou putovali, 40 rokov mali, konečne dorazili, 
do Zasľúbenej Zeme. Jééé.

Sme vďační všetkým animátorom a tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k peknému dielu.