Tábory sa blížia a pocítili to aj animátori

Počasie sa otepľuje, stromy sa zelenajú a kvety kvitnú. Prišla jar, a to znamená niekoľko vecí. Meníme šatníky, berieme bicykle a mnoho ďalšieho. Pre nás u saleziánov to znamená aj to, že je čas začať
pripravovať leto. 

22 mladých ľudí sa v sobotu 14. apríla stretlo v oratóriu, kde spoločne prežili duchovnú obnovu, strediskovú školu pre animátorov a tiež animátorskú poradu o lete. Tentokrát bola téma duchovnej obnovy o povolaní. Animátori si vypočuli prednášku Maroša Drahoša
SDB, zamýšľali sa nad svojím povolaním, a to aj cez rôzne aktivity, kde si museli pomenovať svoje fóbie, pozdieľať sa… Slnečné sobotné počasie prispelo k tomu, že väčšina účastníkov prežili silencium – čas ústrania, na karimatkách a dekách pod šírou oblohou. Celá duchovná obnova bola
zakončená sv. omšou, počas ktorej sa Pavol Pillár SDB podelil o cestu svojho povolania.

Po obnove nadišiel čas prejsť do praxe. Oratkom sa niesol výkrik: „Červený kód“. Čo to znamená? Všetci si to šuškali, až zrazu jedna zo starších animátoriek začala panikáriť. Nebojte sa, bola to len aktivita pri ktorej animátori zistili, že program na tábor, ktorý bol nachystaný je nepoužiteľný a musia do 15 minút vymyslieť nový. Účastníci to zvládli bravúrne a aj takto si pripomenuli, že animátor nesmie panikáriť a musí pružne reagovať. Jednu z hier, ktorú vymysleli sme si hneď zahrali, a po nej sme si povedali niečo k nástroju animátorstva – hodnoteniu, a hneď sme hru konštruktívne hodnotili. 

Na záver ešte pripomenutie, že stanoviská sa dajú vymyslieť aj iné ako tie, ktoré sa používajú a že v oratku je veľa vecí, ktoré nám k tomu môžu pomôcť. Animátori sa o to v dvojiciach pokúsili. 

Tradičná SAP (saleziánska animačná partia)-kárska sobota bola tentokrát obohatená aj o animátorskú poradu. Animátori sa zapisovali na tábory, vymýšľali sa témy táborov a hlasovalo sa za ne. Už čoskoro sa dozviete, čo sme spoločne pripravili, ale už teraz sa máte na čo tešiť . 😉

Lukáš „Bobor“ Závodník SDB