Duchovná obnova a formácia

Ako každý mesiac, sa aj vo februári, naši animátori zúčastnili duchovnej obnovy. Táto obnova bola však trochu iná. Po jarnom prímestskom tábore sa animátori presunuli na chatu v Poluvsí, kde strávili spoločný čas až do nasledujúceho večera. 

Svoju vieru a duchovné sily si obnovovali pod vedením saleziánov, Pala Pillára a Maroša Drahoša. Téma duchovnej obnovy a aj celá formácia animátorov sa niesla pod názvom ”Do Hlbiny..”, čo malo ukázať na podstatu spoznania vlastného vnútra. Keďžde bol čas pôstu, pre animátorov bola pripravená  polnočná krížová cesta, ktorá aj napriek nepriaznivým podmienkam počasia, mala úspech. Prostredie chaty mnohým pomohlo na hlbšie spoznanie seba a na koncentráciu. Program duchovnej obnovy pripravili starší animátori a ponovic Lukáš  Závodník. Čas, ktorý animátori strávili spolu, im pomohol aj utužiť vzťahy v partii a lepšie sa spoznať. 

Podľa animátorov, ktorí pripravovali akciu,  vyšla táto chata nad ich očakávania, čo ich povzbudilo do ďalšej akcie.

Lucia Valúšková