= dar od Boha pre nás

Dňa 29.5.2019 (streda) sme vyrazili na duchovné cvičenia, ktoré sa konali sa dedinke Slávnické
Podhorie. Chatku sme mali vypožičanú od saleziánov z Dubnice nad Váhom, postavenú v krásnej
prírode, ktorú sme všetci obdivovali. Oficiálne sa začínali až vo štvrtok poobede, čiže čas predtým
sme využili na výlet, hry a rôzne zábavné aktivitky. Počas nich sme lepši spoznávali chalanov, ktorých
sme ešte nepoznali. Vo štvrtok poobede prišiel náš kazateľ don Pavol Dzivý aj s niektorými
oneskorencami. Spolu s kazateľom don Pavlom a vedúcim duchovných cvičení Lukášom (Bobrom) nás
bolo trinásť. Dni na duchových cvičeniach boli zložené z prednášok, silencii, rekreácii, a svätej omše.
Po každej obohacujúcej prednáške sme mali čas (silencium-ticho) na úvahy a zamyslenia nad
myšlienkami z prednášky. Čas silencia sme využívali aj na čítanie dobrých kníh alebo na rozhovory a
sväté spovede. Mohli sme vybehnúť do prírody a tam stráviť tento čas v tichu prírody. Následne
pokračovala rekreácia. Čas určený na hry, zábavu a šport. Trávili sme ho väčšinou všetci spolu.
Nemohol chýbať futbal, po ktorom nás čakalo osvieženie v horskom potoku. Pri týchto hrách a
zábave sme sa čoraz viac spoznávali a nadväzovali nové vzťahy. Podvečer nás čakala svätá omša,
ktorá bola doprevádzaná radostnou hudbou a spevom novovzniknutého chlapčenského zboru 🙂 .

Sväté prijímanie bolo základom dobre prežitých duchovných cvičení. Počas jednej noci sme mali
možnosť prežiť čas pri Ježišovi vo Sviatosti oltárnej. Bol to krásny čas, kde sme sa mohli vyrozprávať
nášmu Bohu, zveriť mu všetky naše trápenia a starosti, ďakovať za milosti, ktoré sa nám dostali a
prosiť za veci, ktoré nám ležali na srdci. Čas, ktorý bol iba pre mňa a Ježiša. Celú noc bol Ježiš v
prítomnosti niektorého z nás chlapcov. Bol to veľký zážitok. Zabudnúť nemôžeme na naše skvelé tri
kuchárky, ktoré sa starali o naše hladné bruška. Varili výborne a nikdy sme neboli hladní. Pripravovali
nám rôzne dobroty, ktoré vždy dobre padli po niektorej z prednášok alebo športovej aktivite.
Duchovné cvičenia každý z nás prežil inak, no v každom z nás to zanechalo stopu. Stopu, ktorá nám
môže pomôcť v ťažkých chvíľach nášho života. Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sme mohli stráviť
tento krásny čas s Kristom. Za tých ktorý sa za nás modlili a prinášali obety.


Matej Brusák