Ako si Don Bosco hľadal miesto, keď sa nedalo...

Don Bosco pri začiatkoch oratória hľadal miesto pre svoje ORATÓRIUM – pre svojich chlapcov. A darilo sa mu. Ale často sa musel sťahovať. Aj teraz prežívame dobu, keď sa nedá robiť to, na čo sme boli zvyknutí, keď sa nedá stretať osobne… Don Bosco ďalej veril, zveroval to do rúk Nebeského Otca aj cez Pannu Máriu a hľadal ĎALEJ, čo sa DÁ. Ponúkame vám úryvok audio príbehu zo Spomienok Jána Bosca, ktoré hovoria o takejto jeho situácii.