VIANOČNÉ PRIANIE

Všetkým prajeme POŽEHNANÉ VIANOCE. Nech oslávenec štedro rozdáva ako vždy darčeky, ktoré potrebujeme. Pozývame to prísť osláviť aj do kostola – u nás Saleziánov bude 24. decembra 2022 polnočná sv. omša aj o 22:00 a klasická 0:00 – po tejto chystáme aj darček v podobe punču. A 25. decembra na oficiálny sviatok Ježišovho narodenia budú sv. omše ako v nedeľu. Vidíme sa.