Mladý líder 5. časť

V piatok 5.4. 2024 sa opäť uskutočnil Mladý líder. Mladí budúci animátori sa stretli, porozprávali a opäť sa naučili niečo nové . V tejto časti sa naučili ako písať rôzne pozvánky a články na podujatia. Prešli si základy fotenia a mohli sa popasovať s výzvou fotiť za nočného osvetlenia pohyb. Iní sa učili ako argumentovať, diskutovať, či počúvať, aby mohli spoločne prísť ku kvalitnejšiemu rozhodnutiu. Tešíme sa, že môžeme budovať novú generáciu animátorov, aby o deti, ktoré chodia do Oratka bolo vynikajúco postarané.

Zuzka Ďurkovská

Príklady tvorivosti: