Croodovci ožili...

II. Letný prímestský tábor sa konal v dňoch 27.-31. augusta. Zúčastnilo sa ho viac ako 70 detí. Počas tohto týdňa sa deti vrátili späť v čase do Praveku, kde cestovali spolu s rodinkou, Croodovcami, cez neprebádanú krajinu plnú nástrah a dobrodružstva.
Posledný táborový deň sa všetci vybrali na výlet, ale nie všetci sa ocitli na rovnakom mieste.
Prvá skupina, ktorú tvorili starší chalani, išli do Levoče, kde sa konala BODKA ZA PRÁZDNINAMI. Jednoznačne jeden z ich najkrajších zážitkov z Bodky bola tombola, kde mohli vyhrať mäsové výrobky (párky, klobásy, salámy) a dokonca niektorým sa to aj podarilo
Druhá skupina, väčšia, kde bli všetky dievčatá a mladší chlapci zamierili do Vysokých Tatier, kde návštívili TRICKLANDIU.
Tento tábor bol jedinečný v tom, že sa prvýkrát konal na konci prázdnin.
Veľká vďaka patrí nvšetkým 26 animátorom, bez ktorých by sa tento tábor nemohol konať!

Doobeda druhého dňa bola duchovná obnova. Najprv bola krátka prednáška o vedení, duchovnom sprevádzaní, a potom už každý sám v tichu mohol rozmýšľať o všetkých podnetoch. Dokonca po okolí boli skvelé stanoviská, ktoré animátorom mohli pomôcť v rôznych veciach – či už uvedomiť si, aký by mal byť animátor, uvedomiť si, že kto ich v živote sprevádza/vedie a zase koho by mohli viesť oni, alebo aj pomenovať svoje ťažkosti a problémy, ktoré ich ťažia. Celé toto doobedie bolo ukončené svätou omšou, na ktorej ako obetný dar priniesli všetkých tých, ktorí ich doteraz sprevádzali.

Poobede bolo chvíľu voľno, ktoré mladí využívali, či už na rôzne hry, alebo aj na spánok.

V poslednej časti chaty sa animátori venovali praktickým veciam súvisiacich s animátorstvom a tábormi. Mladí sa dozvedeli, aký by animátori nemali byť a ich falošné podoby, ktoré sami stvárňovali v krátkych scénkach. Dokonca si aj na vlastnej koži vyskúšali ako musia zareagovať na rôzne typy detí – v podobe formátorov, ktorí si túto rolu detí očividne dobre užívali.  

Po tomto nabytom dvojdní už nezostávalo nič iné, len zábavný odchod domov a spomienky na všetko, čo stihli za tú chvíľku zažiť.

Evka Halušková