Počuli sme na Bielu sobotu v čítaní o Ježišovi ako prvého Adama “berie…za ruku, budí ho a hovorí: „‚Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus.‘ Ja som tvoj Boh a kvôli tebe som sa stal tvojím synom, …svojou mocou rozkazujem tým, čo sú vo väzení: Vyjdite, …a tým, čo spia: Vstaňte!
Rozkazujem ti: Prebuď sa, ty, čo spíš! Veď som ťa nestvoril na to, aby si bol uväznený v podsvetí. Vstaň z mŕtvych; … Vstaň, dielo mojich rúk! Vstaň, moja podoba, stvorená na môj obraz
.” (Zo starobylej homílie na svätú a veľkú sobotu)

Tiež vám všetkým prajeme, aby ste prežívali každodenne Veľkú noc a kiež by Pán ďalej kriesil aj u vás k životu všetko, čo je bez života, zamrznuté, uväznené, bez zmyslu, bez nádeje, … +