Rodinný tábor je určený najmä pre rodiny stretávajúce sa u Saleziánov v Žiline.

Termín 10. – 13. augusta 2023 v Rodinkove – Belušské Slatiny. 

(príchod vo štvrtok 10. 8. od 16:00)

Poplatok za tábor pozostáva z úhrady za ubytovanie a celodennú stravu (podľa

Cenníka Rodinkova)https://www.rodinkovo.sk/cennik/

a príspevku na animátorov, réžiu a materiál. (35€ / rodina, bude vyberaný v deň nástupu v Rodinkove) 

Pre prihlásenie prosím použijte prihlasovací formulár na linku:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSett7S4C5jRMYpg-jTzHRV9zAoNTWsn5GGPW6VMenN8384ZsA/viewform

Následne Vás budú kontaktovať z Rodinkova a pošlú info pre úhradu.

Uzávierka prihlásenia 15.6.2023, alebo do naplnenia kapacity.

Tak ako po minulé roky nás bude duchovne sprevádzať brat salezián.

Na záver pripomínam, že animátori zabezpečujú prípravu a chod aktivít. 

Každá rodina je samostatnou „skupinkou“ a takto sa zapája aj do programu. 

(To znamená, že rodičia si zodpovedajú a strážia svoje deti a usilujú sa s nimi zažiť pekný čas 🙂

Mirec a Janka Šutkovci