Prajeme vám všetkým POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY. Nech vám náš OSLÁVENEC nadelí riadnu dávku darčekov, ako to zvykne. Nech zažívame každý deň, čo hovorí responzórium druhého čítania z posvätného čítania na Narodenie Pána:

“DNES sa po celom svete nebesia roztekajú ako med.”

To vám prajeme s našim otcom direktorom i celou komunitov saleziánov.