Ako zaplatiť na letné podujatia u Saleziánov...

Platby za letné podujatia môžete realizovať na účet DOMKY Žilina: SK51 8330 0000 0028 0197 7259 s poznámkou “meno podujatia a meno dieťaťa”. Pri každom podujatí nižšie je písaná aktuálna cena i so zľavami. Ak by sa niekto chcel ešte dostať ku prihlasovaciemu formuláru – tu sa nachádza – “PRIHLASOVACÍ FORMULÁR”

LPT2023 - Letný Prímestský Tábor

– 1. – 5. júl, Saleziánske oratórium v Žiline

– CENA: 120€ (po dohode možnosť zľavy); obed, pitný režim, desiata, olovrant, táborové tričko v cene

– zľava: -10€ členovia Domky/1.KŠK; -10€ pre každého súrodenca 

STANOVÝ TÁBOR

– 14. – 21. júl, Zuberec

– CENA: 120€

– zľava: -10€ členovia Domky/1.KŠK, -10€ pre každého súrodenca 

ŠPORTOVÝ KEMP mladší

– 31.júl – 2. august, Saleziánske oratórium Žilina

– CENA: 40€ (po dohode možnosť zľavy); obed, pitný režim, desiata, olovrant, pamiatka

– zľava: -5€ členovia Domky/1.KŠK; -5 pre každého súrodenca

PRÍMESTSKÝ TÁBOR - VRCHNÁK

– 26. – 28. august, Saleziánske oratórium Žilina

– CENA: 40€ (po dohode možnosť zľavy); obed, pitný režim, desiata, olovrant, pamiatka

– zľava: -5€ členovia Domky/1.KŠK; -5€ pre každého súrodenca