Aktualizácia 12. 01. 2022 – na základe vyjadrenia UVZ k našej činnosti a vyhlášky o hromadných podujatiach k 11. 01. 2022

Od 12. 01. 2022 je možné obnoviť našu prezenčnú činnosť v našom Saleziánskom oratóriu.

Na aktivity  v Oratóriu platia pravidlá pre hromadné podujatia a to podľa vyhlášky č.2/2022 z 11. 01. 2022 vyhláška_2/2022_V.v.SR (minv.sk) 

Pre mladých do 18 rokov môžeme organizovať podujatia v režime OTP v súlade s podmienkami vyhlášky (viď nižšie) – na preukázanie testovania  sa o negatívnom výsledku postačí domáci samotest vykonávaný aj pre potreby školského testovania. V prípade maloletých detí môžu strediská využiť Prehlásenie o výsledku samotestu podpísané rodičmi. 

Pre mladých nad 18 rokov môžeme organizovať podujatia v režime OP v súlade s podmienkami vyhlášky. 

Počty osôb na stretnutí a podujatiach a podmienky sa riadia podľa tohto rozlíšenia:

*nízko rizikové hromadné podujatie : 

 • prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
 • zákaz konzumácie pokrmov a nápojov
 • povinné sedenie
 • bez spevu a bez povzbudzovania
 • 100 osôb alebo 50% kapacita priestoru
 • do 18 rokov OTP režim, nad 18 OP režim 

*stredne rizikové hromadné podujatie :

 • prekryté horné dýchacie cesty respirátorom
 • fixné sedenie alebo státie
 • 100 osôb  alebo 25% kapacita priestoru
 • do 18 rokov OTP režim, nad 18 OP režim 

*vysoko rizikové hromadné podujatie:

 • 20 osôb
 • do 18 rokov OTP režim, nad 18 OP režim 
 • verejné stravovanie
 • nespĺňa podmienky nízko a stredne rizikových podujatí (napr. nocľah a spoločná strava)

Športové podujatia (športové súťaže, tréningy) osôb starších ako 18 rokov sú povolené s účasťou výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 100 osôb.

K aktivitám s ubytovaním sa riadime podľa vyhlášky č.1/2022 o obmedzení prevádzok § 8 Vyhláška_1/2022_V.v.SR (uvzsr.sk), podľa ktorého musí byť splnená kapacita max. 75%, účastníci OP aj do 18 rokov a k tomu negatívny test (48 hod. pred podujatím Ag test, 72 hod. pred podujatím PCR/LAMP alebo na mieste nazálny test, výnimku majú deti do 6 rokov).

Mení sa definícia OP:

 • Kompletne očkovaný
 • Certifikát o výnimke z očkovania potvrdený doktorom + negatívny test (Ag 48 hod. pred, PCR/LAMP 72 hodin pred)
 • Prekonal covid pred nie viac ako 90 dňami

Kompletne zaočkovaná osoba je:

 • deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku,
 • 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 
 • 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 
 • 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 90 dňami.

Všeobecné pravidlá zostávajú stále platné:

 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, preto na ňom robíme Zoznam účastníkov s overením statusu  a uchovávame po dobu 2 týždňov 
 • Pri vstupe do budovy zabezpečiť na viditeľnom mieste Oznam.
 • Stretnutia DOMKY sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá nevykazuje zdravotné príznaky nakazenia vírusovým ochorením COVID-19 a to najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, nádchu, bolesti v hrdle. 
 • Odporúčame, aby stretko netrvalo viac ako 90 minút.
 • Členovia DOMKY majú nárok zahrnúť náklady na dezinfekciu do prevádzkových nákladov činnosti DOMKY, v prípade potreby nákupu väčšieho počtu Ag testov kontaktujte sekretariat@domka.sk.
 • Na začiatku stretnutia zopakuje animátor usmernenia pre obnovenú činnosť (povinnosť nosenia respirátorov, rozostupy, dezinfekcia rúk, zákaz spoločného občerstvenia, účasť len za podmienky bezpríznakovosti ochorenia, zbieranie potvrdení o negatívnom samoteste).
 • Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka – teplota nad 37 stupňov, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), animátor aktivity bezodkladne zabezpečí jeho dopravenie domov. 
 • Každý organizátor zabezpečí, aby sa účastníci stretnutia kontaktovali v minimálnej možnej miere. Napriek bežným zvyklostiam sa obmedzí fyzický kontakt medzi účastníkmi a ruky sa nepodávajú.
 •  Pravidelne vetrať miestnosti.
 •  V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré zodpovedá DOMKA, musí byť vykonaná dezinfekcia povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí. Pri vstupe do budovy je k dispozícii dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk a pri umývaní rúk zabezpečené jendorazové papierové obrúsky na utieranie.
 •  V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré nezodpovedá DOMKA, je potrebné dohodnúť dezinfekciu povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí so správcom priestorov. 

Situáciu stále sledujeme a informácie budeme aktualizovať.

Všetky tlačivá tiež nájdete TU.