Naším jediným a skutočným priateľom je a musí byť sviatostný Ježiš.
(sv.Don Bosco)
Máš len jednu dušu. Ak ju zachrániš, zachrániš všetko. Ak ju stratíš, stratíš všetko.
(sv.Don Bosco)
Buďte veselí, ale nehrešte.
(sv.Don Bosco)
Dbajte len na to, čo o vás povie Pán, a nie na to, čo dobrého alebo zlého povedia ľudia.
(sv.Don Bosco)
Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.
(sv.Don Bosco)
Nikdy som nevidel, že by dakto vo chvíli smrti nariekal, že urobil veľa dobra.
(sv.Don Bosco)
Majte radi svoje povinnosti, keď ich chcete dobre vykonávať.
(sv.Don Bosco)
Odvaha, vždy odvaha: nikdy sa neunavujme robiť dobre a Boh bude s nami.
(sv.Don Bosco)
Neznepokojuj sa. Kto má Boha, má všetko.
(sv.Don Bosco)
Pán je rád, keď to, čo robíme preňho, robíme s radosťou.
(sv.Don Bosco)
Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše.
(sv.Don Bosco)
Byť dobrý nespočíva v tom, že sa nepreviníme, ale v tom, že sa chceme napraviť.
(sv.Don Bosco)
Nikdy neprestanem robiť niečo, o čom viem, že je to dobré, aj keby sa mi postavilo do cesty mnoho ťažkých prekážok.
(sv.Don Bosco)

stredisko

 • stredisko

  Všetko je príležitosť

  Nedeľné saleziánske dodatky Ako prvé by sme vám chceli ponúknuť list otca provinciála saleziánov na Slovenskou dona Petra Timku ako povzbudenie k aktuálnemu času: Drahí spolubratia, členovia saleziánskej rodiny a mladí našich stredísk, už po druhýkrát sme všetci vstúpili do nezvyčajného a tentokrát ešte náročnejšieho obdobia, v ktorom stojíme zoči voči niečomu, čo dobre nevidíme …

 • stredisko udalosti

  Moja misia?

  MISIjná nedeľa – 18. október 2020 Každý rok si pripomíname v mesiaci OKTÓBER tému misií. Je tomu aj tento rok – 18. októbra. Veriaci sú už v samom základe misionári a preto je to pre nich aktuálna osobná výzva. Túto úlohu môžeme prežívať rozličnými spôsobmi. Už to, že sme príkladom je misionárske… nechajme sa povzbudiť …

 • saleziánske oratórium stredisko

  Život začal

  Otvorenie oratkovského roka (Žilina) Školský rok 2020/2021 sa začal a otvorenie oratka samozrejme tiež nemohlo zaostávať. Množstvo rodičov, detí a animátorov sa zišlo v síce troška upršanú, no napokon predsa len vydarenú nedeľu, aby spoločne zahájili oficiálne spustenie všetkých aktivít. To samozrejme prebehlo tradične stanoviskami pre deti, priestorom pre rozhovory rodičov a jedlom pre všetkých. …

 • stredisko

  NEWSLETTER 4/2020 – obnovovanie činnosti

  Milí priatelia, animátori a rodičia! Pekne Vás v mene saleziánov nášho Žilinského diela pozdravujem v tomto špecifickom čase pre nás všetkých. Vďaka Vám všetkým za príklad trpezlivosti, odovzdanosti a prežívania domácej cirkvi vo vašich rodinách. Mnohí sme sa už zaujímali či, kedy a akým spôsobom sa obnovia aktivity v našom stredisku –  posielam Vám preto …

 • stredisko

  Novéna k Márii Pomocnici 9

  9. deň DEVIATNIKA – VŠETCI, KTORÍ ÚPENLIVO PROSIA O TVOJU SVÄTÚ POMOC Don Bosco sa už od detstva odvolával na Pannu Máriu ako na Učiteľku a Matku, pretože tak mu ju predstavila Postava v sne z deviatich rokov. Pri svojej prvej výchovnej skúsenosti, keď sa začlenil do činnosti miestnej cirkvi, zveril svoje dielo Panne Márii …

 • stredisko

  9. deň – Dominik Savio

  Pár slov z inej dimenzie Osadenstvo oratória na Valdoccu prijalo správu o smrti Dominika veľmi emotívne. Chlapci nevedeli, ako ju spracovať… Do srdca sa im tlačil smútok z jeho odchodu i radosť, že istotne je v nebi. „Ale žeby Dominik odišiel bez rozlúčenia?,“ tak eschatologicky hútali niektorí jeho priatelia.  „To nikdy nerobil. Bol dobre vychovaný,“ …