1. DEŇ LPT 2020 NARNIA

Na dátum 6.7. 2020 budú v dobrom spomínať nielen deti, ale aj animátori, MTZ a celý organizačný tím – prvý deň tábora s témou Narnia bol totiž úplne úžasný! Po registrácii a úvodnom divadielku nasledovalo rozdelenie do skupín a nájdenie tričiek svojej farby. Potom sa jednotlivé skupinky roztrúsili do svojich klubovní, kde sa zoznámili a vymysleli si meno a pokrik. Nasledovala “rýchlohra“, kde mali pozbierať papieriky zo zeme – ale nebolo to také ľahké, pretože na nich striehli divé tvory Narnie – naša MTZ! Po tejto veselej hre bol obed a siesta, kde si všetci naplno oddýchli. Následne začala hra dňa – stanoviská. Skupinky absolvovali stanoviská, kde súťažili v najrôznejších úlohách – silových, vedomostných či rýchlostných. Po stanoviskách sa všetci odobrali na sv. Omšu, a potom domov. Deti, MTZ, animátori aj organizačný tím posielajú ostatným jasný odkaz – kto sa neprihlásil na tábor, môže banovať!

Dávid Bálek