Nové i staré krúžky i stretká

V saleziánskom oratóriu sa dá prihlásiť do STRETIEK a KRÚŽKOV. Na svete je aj do nový vzdelávací krúžok – TVORIVO VLASTNOU CESTOU – pre 2. stupeň ZŠ a SŠ. Viac na plagáte nižšie. Prihlásiť sa dá, ako na všetky ostatné stretká a krúžky v sekcii STRETKÁ&KRÚŽKY 22/23 cez FORMULÁR.