Sústredenie animátorov

Príprava, sústredenie, obnova animátorov a mtz poslaných slúžiť na letných podujatiach nášho strediska

– 1. – 2. júl, Saleziánske oratórium v Žiline

– 7. (skončený) ZŠ a vyššie

– CENA: 5€, členské do Domky 22/23 v cene

– Vedúci: Pavol Pillár

PRIMÍCIE

3. júla, PRVÁ sv. omša Janka Butkovského v kostole u Saleziánov

LPT2022 - Letný Prímestský Tábor

Denný tábor

– 4. – 8. júl, Saleziánske oratórium v Žiline

– 2.  – 7. ročník (skončený) ZŠ

– CENA: 70€ (po dohode možnosť zľavy), obed, pitný režim, táborové tričko, darček v cene; animátori/mtz príspevok 10€

– zľava: -10€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca

– Vedúci: Pavol Pillár

Plná kapacita tábora 90 detí
Obsadené na 0%

SPLAV MLADÍ

Splav Malého Dunaja, mladí z oratka 13+

– 12. – 15. júl, Malý Dunaj

– 13+ mladí z oratka (prednostne mtz a animátori)

– CENA: 

– zľava: -10€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca

– Vedúci: don Pavol Dzivý 

Plná kapacita tábora 20 účastníkov
Obsadené na 0%

SPLAV RODINY

Splav Malého Dunaja pre rodiny

STANOVÝ TÁBOR

Pobytový tábor vo voľnej prírode

– 19. – 24. júl

– 5.  – 9. ročník (skončený) ZŠ

– CENA: 70€?

– zľava: -10€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca

– Vedúci: Jakub Harzek, Šárka Štefancová,…

Plná kapacita tábora 30 detí
Obsadené na 0%

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE

Stretnutie mladých z celého Slovenska v Trenčíne - T22

– 28. – 31. júl, Trenčín

– od 8. ročn. ZŠ (skončeného) vyššie

– CENA: 50€? registrovať sa budeme vopred

– zľava: -10€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca

PRÁZDNINOVÉ ORATKO

Denný tábor s programom klasického oratoriánskeho života i rodinného prostredia

– 1. – 5. august, saleziánske Oratórium

– 2.  – 7. ročník (skončený) ZŠ

– CENA: 20€ (po dohode možnosť zľavy), obed a pitný režim v cene

– zľava: -3€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca

– Vedúci: ASC, Michal Horniak

Plná kapacita tábora 50 detí
Obsadené na 0%

ŠPORTOVÝ KEMP STARŠÍ

Denný tábor zameraný prioritne na futbal

– 11. – 14. august, Saleziánske oratórium

– 5.  – 8. ročník (skončený) ZŠ

– CENA: 28€ (po dohode možnosť zľavy), obed, občerstvenie i pitný režim v cene

– zľava: -4€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca

– Vedúci: Peter Ondrej, Pavol Pillár

Plná kapacita tábora 30 detí
Obsadené na 0%

PRÁZDNINOVÝ VRCHNÁK

Spoločné ukončenie prázdnin, možnosť prihlásiť sa do aktivít na nový školský rok

– 15. – 17. august, saleziánske Oratórium

– 2.  – 7. ročník (skončený) ZŠ

– CENA: 20€ (po dohode možnosť zľavy), obed a pitný režim v cene

– zľava: -3€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca

– Vedúci: Ema Hrobáriková, Eliška Štefancová, Pavol Pillár

Plná kapacita tábora 30 detí
Obsadené na 23%

ŠPORTOVÝ KEMP MLADŠÍ

Futbalovo, hokejbalovo ... denný tábor

– 18. – 20. august, Saleziánske oratórium

– 1.  – 4. ročník (skončený) ZŠ

– CENA: 20€ (po dohode možnosť zľavy), obed, občerstvenie i pitný režim v cene

– zľava: -3€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca

– Vedúci: Michal Horniak, Pavol Pillár

Plná kapacita tábora 30 detí
Obsadené na 0%

RODINNÝ TÁBOR

Plánovanie animátorov

28. august, stretnutie všetkých animátorov / mtz / vedúcich krúžkov na projektovaní školsk. roka 22/23

BODKA ZA PRÁZDNINAMI

Celoslovenské podujatie chlapčenskej populácie v Levoči, frčí už vyše 30 rokov

– 29. – 31. august, Poprad – Tatry, Levoča

– od 5. ročníka ZŠ vyššie

– CENA: 10€ (po dohode možnosť zľavy)

– zľava: -5€ členovia Domky/1.KŠK

– Vedúci: Ján Butkovský, Pavol Pillár

Plná kapacita tábora 30 chalanov
Obsadené na 0%

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ORATKA

30.-výročie existencie Saleziánskeho oratória

– 4. septembra 2022, Saleziánske oratórium Žilina