Sústredenie animátorov

Príprava, sústredenie, obnova animátorov a mtz poslaných slúžiť na letných podujatiach nášho strediska

– 1. – 2. júl, Saleziánske oratórium v Žiline

– 7. (skončený) ZŠ a vyššie

– CENA: 5€, členské do Domky 22/23 v cene

– Vedúci: Pavol Pillár

PRIMÍCIE a ZATVORENIE ORATKA

3. júla, PRVÁ sv. omša O 11:00 Janka Butkovského v kostole u Saleziánov

LPT2022 - Letný Prímestský Tábor

Denný tábor

– 4. – 8. júl, Saleziánske oratórium v Žiline

– 2.  – 7. ročník (skončený) ZŠ

– CENA: 70€ (po dohode možnosť zľavy), obed, pitný režim, desiata, olovrant, táborové tričko, darček v cene; pomocní animátori/mtz dobrovoľný príspevok na stravu

– zľava: -10€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca (prvý prihlásený má pôvodnú cenu až ďalší súrodenec/ci má/jú tú zľavu)

– Vedúci:  Ema Hrobáriková, Tamara Ondrišiková, Tomáš Kelemen, Emil Jakubovič, Miroslav Šutka ml., Pavol Pillár

Plná kapacita tábora 90 detí
Tábor obsadený - VOĽNÉ MIESTA SÚ EŠTE NA OSTATNÝCH TÁBOROCH 100%

SPLAV MLADÍ

Splav Malého Dunaja, mladí z oratka 13+

– 12. – 14. júl, Malý Dunaj

– 13+ mladí z oratka (prednostne mtz a animátori)

– CENA: 

– zľava: -10€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca

– Vedúci: don Pavol Dzivý 

Plná kapacita tábora 16 účastníkov
Obsadené na 70%

SPLAV RODINY

Splav Malého Dunaja pre rodiny

STANOVÝ TÁBOR

Pobytový tábor vo voľnej prírode

Ak Ťa láka život v prírode – táborenie v stane, umývanie sa v potoku, jedenie z ešusu, spievanie pri táborovom ohni, ale aj vyrábanie nástrojov (luk, píšťalka…), piecky, prístrešku, viazaných stavieb, zakladanie ohňa a varenie na ňom, zbieranie byliniek, tkanie látok, stavanie modelu hradu a iné, tento tábor je práve pre Teba 🙂
Väčšinu času sa budeme venovať týmto jednoduchým remeslám. Ak chceš ísť, očakávame od Teba, že sa budeš do nich s ochotou a radosťou zapájať! Aby si ich zvládol bez úrazov a nepríjemností, musíš na slovo poslúchať animátorov a starších! Nechceme sa na tábore nechať vyrušovať digitálnym svetom, preto na ňom nepoužívame mobily a inú elektroniku.

– 19. – 24. júl

– 5. (skončený) – 9. ZŠ

– CENA: 70€

– zľava: -10€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca (prvý prihlásený má pôvodnú cenu až ďalší súrodenec/ci má/jú tú zľavu)

– Vedúci: Šárka Štefancová (0903 033 867)

Plná kapacita tábora 30 detí
Obsadené na 99%

ZAK

Celoslovenský kurz uvedenie do sveta saleziánskeho animátorstva, príprava ŠpA (školy pre animátorov)

– NEVÁHAJ A RÝCHLO SA PRIHLÁS!!!

– 23. – 26. júl

– 14+, pre všetkých začínajúcich animátorov/MTZ v našom stredisku

– Vedúci: Miška Štubňová

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE

Stretnutie mladých z celého Slovenska v Trenčíne - T22

– 28. – 31. júl, Trenčín

– od 8. ročn. ZŠ (skončeného) vyššie

– CENA: 50€? registrovať sa budeme vopred

– zľava: -10€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca

PRÁZDNINOVÉ ORATKO

Denný tábor s programom klasického oratoriánskeho života i rodinného prostredia

– 1. – 5. august, saleziánske Oratórium

– 2.  – 7. ročník (skončený) ZŠ

– CENA: 20€ (po dohode možnosť zľavy), obed a pitný režim v cene; pomocní animátori/mtz dobrovoľný príspevok na stravu

– zľava: -3€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca (prvý prihlásený má pôvodnú cenu až ďalší súrodenec/ci má/jú tú zľavu)

– Vedúci: ASC, Michal Horniak

Plná kapacita tábora 50 detí
Obsadené na 28%

FUTBALOVÝ KEMP STARŠÍ

Pobytový tábor zameraný prioritne na futbal

– 11. – 14. august, Bratislava – Mamateyova (Saleziáni BA)

– 5.  – 8. ročník (skončený) ZŠ

– CENA: 28€ (po dohode možnosť zľavy), obed, občerstvenie i pitný režim v cene; pomocní animátori/mtz dobrovoľný príspevok na stravu

– zľava: -4€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca (prvý prihlásený má pôvodnú cenu až ďalší súrodenec/ci má/jú tú zľavu)

– Vedúci: Peter Ondrej, Tomáš Sroka

Plná kapacita tábora 30 detí
Obsadené na 70%

PRÁZDNINOVÝ VRCHNÁK

Spoločné ukončenie prázdnin, možnosť prihlásiť sa do aktivít na nový školský rok

– 15. – 17. august, saleziánske Oratórium

– 2.  – 7. ročník (skončený) ZŠ

– CENA: 20€ (po dohode možnosť zľavy), obed a pitný režim v cene; pomocní animátori/mtz dobrovoľný príspevok na stravu

– zľava: -3€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca (prvý prihlásený má pôvodnú cenu až ďalší súrodenec/ci má/jú tú zľavu)

– Vedúci: Mária a Katka Dubovské, Sabína Rabčanová, Pavol Pillár

Plná kapacita tábora 30 detí
Obsadené na 100%

ŠPORTOVÝ KEMP MLADŠÍ

Viaceré športy ... denný tábor

– 18. – 20. august, Saleziánske oratórium

– 1.  – 4. ročník (skončený) ZŠ

– CENA: 20€ (po dohode možnosť zľavy), obed, občerstvenie i pitný režim v cene; pomocní animátori/mtz dobrovoľný príspevok na stravu

– zľava: -3€ členovia Domky/1.KŠK, -20% pre každého súrodenca (prvý prihlásený má pôvodnú cenu až ďalší súrodenec/ci má/jú tú zľavu)

– Vedúci: Michal Horniak, Pavol Pillár

Plná kapacita tábora 30 detí
Berieme už iba náhradníkov!!! 99%

RODINNÝ TÁBOR

Plánovanie animátorov

28. august, stretnutie všetkých animátorov / mtz / vedúcich krúžkov na projektovaní školsk. roka 22/23

BODKA ZA PRÁZDNINAMI

Celoslovenské podujatie chlapčenskej populácie v Levoči, frčí už vyše 30 rokov

– 29. – 31. august, Poprad – Tatry, Levoča

– od 5. ročníka ZŠ vyššie

– CENA: 10€ (po dohode možnosť zľavy)

– zľava: -5€ členovia Domky/1.KŠK

– Vedúci: Ján Butkovský, Pavol Pillár

Plná kapacita tábora 30 chalanov
Obsadené na 27%

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ORATKA

30.-výročie existencie Saleziánskeho oratória, 10.-výročie 1. kšk Žilina

– 4. septembra 2022, Saleziánske oratórium Žilina