ZATVORENÉ ORATKO...

Vzhľadom na pandemické opatrenia je od 25.11.2021 Saleziánske oratórium v Žiline zatvorené so všetkou svojou prezenčnou činnosťou. Sťahujeme sa do online priestoru. Stále je možnosť pre veriacich pristúpiť individuálne po dohode k sviatosti zmierenia a k sv. prijímaniu. Ďalej využívajme všetky dostupné prostriedky, aby sme sa vzájomne povzbudili a pomohli si.

Pavol Pillár, ved. oratka