Spievajúca rodina už 20 rokov

(Žilina, 21. Júna 2018)Chrámový spevácky zbor La Famiglia túto sezónu oslavuje 20. výročie svojho založenia. Pri príležitosti osláv zorganizovali jeho členovia a priaznivci slávnostný koncert v priestoroch Farského kostola sv. Jána Bosca v Žiline. Na mieste, kde zbor pred 20 rokmi spieval po prvýkrát sa stretli desiatky podporovateľov, súčasných aj minulých členov a dokonca jeho zakladatelia.

Niekdajší „Rodičovský zbor“ dnes poznáme pod názvom „La Famiglia“, a to že sú jeho členovia rodinným spoločenstvom potvrdili aj druhý júnový víkend v rámci osláv 20. výročia svojho vzniku. Zbor už od prvých nácvikov sprevádzajú a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou Saleziáni dona Bosca v Žiline. Aj napriek zmenám dirigentov a jednotlivých členov zostáva chrámový spevácky zbor priestorom prijatia a podpory talentov. „Spev a hudba majú veľký význam v živote človeka. Prejaviť svoje najhlbšie vnútro, emócie či vnútorné postoje často ani ináč vyjadriť nevieme. Tak je to aj pri liturgii. Biblický žalmista dokonca tvrdí, že celé stvorenie spieva na chválu svojho Stvoriteľa. Ako saleziáni sme preto veľmi vďační, že máme chrámový zbor La Famiglia, ktorý pomáha počas sv. omší pozdvihovať srdce človeka k Bohu. Sám don Bosco dával veľký dôraz na hudbu a spev. A v zbore La Famiglia spievajú aj celé rodiny a manželské páry, členovia sa usilujú o budovanie spoločenstva založenom na rodinnej atmosfére a majú záujem rásť nielen po odbornej stránke, čo sa týka hudby, ale aj po duchovnej,“  hovorí direktor saleziánskeho domu v Žiline Peter Lukačik SDB.

Dve desaťročia fungovania zboru sa rozhodli jeho súčasní členovia osláviť v priestoroch, ktoré sú všetkým priaznivcom a dobrodincom známe. Saleziáni v Žiline poskytujú zázemie zboru La Famiglia od jeho úplného vzniku, a preto sme sa rozhodli oslavovať „doma“ s najbližšími. Tam, kde srdcom patríme a kde poznáme každý kút, každú dlažbu na podlahe kostola či škrabanec na stene alebo drevenom zábradlí chorusu… tam kde smeruje naša vďačnosť za podporu a prijatie,“ približuje umelecká vedúca zboru Barbora Brosová Lipková. Zbor La Famiglia vedie a diriguje od roku 2006 a stojí aj za jeho obnovením po ročnej prestávke počas výmeny zbormajstrov. Od momentu kedy som začala zbor viesť ja, sa veľmi veľa zmenilo a zbor, dnes už pod názvom La Famiglia, zdolal dlhú a náročnú cestu. Ako som rástla ja, ako dirigent, tak sa pomaly po krôčikoch posúvali aj speváci  v ich zborovej praxi – v hlasovej technike, v reagovaní na dirigentské gesto, v študovaní nových skladieb, absolvovaní nových výziev v podobe koncertov, zájazdov, súťaže a nakoniec aj nahrávky CD, čo dnes považujem za zatiaľ najvýznamnejší počin zboru La Famiglia. Postupne sa kryštalizovalo aj spoločenstvo, dnešná zostava spevákov. Zo začiatku môjho pôsobenia bola veľká fluktuácia spevákov, dnes je zostava ustálená a dá sa systematicky pracovať na hudobnej i umeleckej stránke, ale aj na spoločenstve a jeho vnútorných vzťahoch, na duchovnom raste,“ dodáva dirigentka.

Počas uplynulých 12 rokov pod vedením aktuálnej zbormajsterky prešiel zbor La Famiglia viacerými významnými zmenami. V súčasnosti spieva teleso skladby a piesne skladateľov zvučných mien. Okrem známych slovenských skladateľov M. Schneidera Trnavského či Pavla Kršku (súčasťou repertoáru sú desiatky úprav a autorských skladieb tohto významného skladateľa), nechýbajú diela osobností ako Halmos László, Andrzej Koszewski, Antonio Vivaldi, Georgy Sviridov, Zdeněk Lukáš, Wietse Stuurman, Mitte Balduzzi, M.Wittal, Mozart či Jacquet Berchem. Chrámový spevácky zbor sprevádza spevy a liturgiu počas Vianočných a Veľkonočných sviatkov, ale aj cez rok. Zúčastňuje sa festivalov a súťaží s medzinárodnou účasťou. Okrem slávnostného koncertu s Detským orchestrom u saleziánov v Žiline pri príležitosti 20. výročia jeho založenia v roku 2012 spomeňme festival Vianočných Impresií v Piešťanoch v roku 2013 a Festival Zborového Umenia Žilina Voce Magna v rokoch 2014 a 2015. V roku 2015 sa tiež zúčastnili na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke speváckych zborov v Košiciach, kde sa umiestnili v striebornom pásme. V roku 2016 dokonca nahrali liturgické spevy na Zelený štvrtok a Veľký Piatok skladateľa Pavla Kršku v priestoroch chrámu sv. Mikuláša vo Višňovom. „Skladby vyberám rôznymi spôsobmi. Vstupujú do toho aktuálne potreby zboru – najčastejšie určuje výber miera využitia na liturgii, liturgické obdobie, téma, sviatok. Zároveň niekedy potrebujeme doplniť skladbu do dramaturgie tematického koncertu. Vyberám ich však aj podľa toho, čo nové môžu priniesť spevákom a čo sa na nich môžu naučiť. A teda kompozícia v znamení „výzvy“  je u nás pravidelným javom. Keďže končíme sezónu dvomi pre nás veľkými koncertmi, príprava na ne nám zatiaľ nedovolila plánovať veľmi ďalej. Nejaké nápady sú, ale ako bude pre nás vyzerať ďalšia, konkrétne 21. sezóna, sa bude rozhodovať v najbližších týždňoch,“ uzatvára Barbora Brosová Lipková. La Famiglia je podľa jej slov spoločenstvo priateľov, ľudí na ktorých jej záleží a pravidelne na nich myslí v modlitbách. Je to zároveň služba, do ktorej ju ako kresťanku posiela Nebeský Otec, aby v Jeho mene dávala seba a dary, ktoré dostala. V rámci saleziánskej formácie vníma dirigentka vedenie chrámového speváckeho zboru aj ako školu, keďže zbor La Famiglia bol jej prvým zborom, ktorý dirigovala a postupne s ním rástla.

Zbor La Famiglia vznikol v roku 1997 ako miešaný spevácky zbor rodičov detí z Detského orchestra u saleziánov v Žiline, ktorý v tom čase dirigoval Peter Vrábeľ. Počas Vianoce tak vo Farskom kostole sv. Jána Bosca zazneli koledy Mikuláša Schneidera Trnavského, v úprave skladateľa Pavla Kršku. Peter Vrábeľ odvtedy dirigoval deti a ich rodičov počas slávností vo farnosti, Vianočných a Veľkonočných sviatkov, koncertov a dokonca koncertných turné až do roku 2004, kedy sa ich cesty rozišli. Zbor prevzal na rok Jozef Mihalčin a po ňom sa ho ujala niekdajšia členka Detského orchestra a študentka hudby Barbora Brosová Lipková. Zo snahy zaspievať na Veľký Piatok Pašie podľa Jána skladateľa Pavla Kršku sa stala rodinná tradícia a záľuba. Členmi sú jednotlivci, ale aj viacerí členovia rodín od 18 až do 100 rokov. Aj preto zmenil zbor v roku 2014 názov na „La Famiglia“, v preklade rodina. Repertoár vznikal a rozrastal sa dve desaťročia a dnes v ňom nájdeme okrem vážnej hudby a liturgických spevov spirituál či autorské úpravy umeleckej vedúcej.  

Viac o chrámovom speváckom zbore La Famiglia sa dozviete aj na stránke la-famiglia.sk.

Text: Kristína Zelná; fotografie: Kristína Fialová