– na aktualizácii sa pracuje –

Stretká

 • Rebelky – v piatok o 16:00  pre mladšie dievčatá ZŠ (Evka Hrobáriková + Lucka Konštiaková)
 • Smajlinky – v piatok o 16:16 pre staršie dievčatá ZŠ (Lucia Majerová + Nika Salajová)
 • Halušky – v piatok o 19:00 pre staršie dievčatá ZŠ (Terezka Halušková + Pajka Halušková)
 • Jahôdky – v piatok o 16:00 pre dievčatá SŠ (Malča Melkovičová)
 • Šunky a 8DB – vo štvrtok o 18 30 (Radka Môciková + Peter Naňo)
 • Agora1 – v utorok o 20:00 pre VŠ (Maroš Drahoš)
 • Agora2 – v utorok o 20:00 pre VŠ (Peter Žatkuľák)

Chlapčenské stretká (nie len pre miništrantov)
vo štvrtok o 15:30 pre chlapcov 2.-3.ročníka ZŠ (Dominik Melkovič + Juraj Tichý + Matej Gavaler)
-v piatok o 15:30  pre chlapcov 4.-5.ročník ZŠ (Jakub Kaduc + František Lukáč + Volodymyr Basarab SDB)
– v piatok o 15:30 pre chlapcov 5.-6. ročníka ZŠ (Jan Rozsypálek SDB + Marek Juriga + Lucián Rác)

 • Priekopníci – v stredu o 15:30 pre chlapcov 1. a 2. ročníka SŠ (Lukáš Závodník SDB, Tadeáš Bolo, Peter Hrabaj))

Krúžky

 • Hokejbalisti – mladší do 15 rokov
  • streda 15.00-17.15 Julo Kováč
  • piatok 15.00-17.15 Julo Kováč + Marián Harčár
  • starší od 15 do 18 rokov
  • streda 18.30-20.30 Samo Kubinec
  • piatok 18.30-22.00 Marián Harčár
 • 1. KŠK
  • prípravka – streda o 15:00 Štefan Masič + Dominik Melkovič
  • tréningy žiaci – utorok a štvrtok o 15:00 (Ján Mikolajčík + Adam Štefanec)
  • tréningy dorast – streda a piatok o 18:30 (Pavol Holečko + Martin Srnanek)
 • Vláčikový krúžok – v piatok o 18:30 (M. Tvrdý)
 • Šikovníček (kuchársky krúžok) – vo štvrtok pre dievčatá od 13-16 rokov (Mária Čelková)

Zbory

 • Butterfly – skúška v sobotu o 18:00 (J.Lipka)
 • La Famiglia – skúška v nedeľu o 18:00 (B. Brosová – Lipková)
 • Schod – skúška v utorok o 17 30 (Evka Hrobáriková)

Orchester

 • nácvik v piatok o 17 00, v nedeľu hranie na detskej sv. omši o 9 30 (M. Krška)
 • SOTO – v piatok  o 19 00 (M. Krška)