Kancelária DOMKY sa nachádza v priestoroch Oratória.

Poštová adresa:

DOMKA, stredisko Žilina
Rajecká 17
010 01 Žilina

IČO: 36143944
DIČ: 2021446207
Číslo účtu: SK16 0900 0000 0000 7651 7583