Dbajte len na to, čo o vás povie Pán, a nie na to, čo dobrého alebo zlého povedia ľudia.
(sv.Don Bosco)
Neznepokojuj sa. Kto má Boha, má všetko.
(sv.Don Bosco)
Máš len jednu dušu. Ak ju zachrániš, zachrániš všetko. Ak ju stratíš, stratíš všetko.
(sv.Don Bosco)
Byť dobrý nespočíva v tom, že sa nepreviníme, ale v tom, že sa chceme napraviť.
(sv.Don Bosco)
Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše.
(sv.Don Bosco)
Buďte veselí, ale nehrešte.
(sv.Don Bosco)
Odvaha, vždy odvaha: nikdy sa neunavujme robiť dobre a Boh bude s nami.
(sv.Don Bosco)
Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.
(sv.Don Bosco)
Nikdy neprestanem robiť niečo, o čom viem, že je to dobré, aj keby sa mi postavilo do cesty mnoho ťažkých prekážok.
(sv.Don Bosco)
Naším jediným a skutočným priateľom je a musí byť sviatostný Ježiš.
(sv.Don Bosco)
Pán je rád, keď to, čo robíme preňho, robíme s radosťou.
(sv.Don Bosco)
Nikdy som nevidel, že by dakto vo chvíli smrti nariekal, že urobil veľa dobra.
(sv.Don Bosco)
Majte radi svoje povinnosti, keď ich chcete dobre vykonávať.
(sv.Don Bosco)

čo nás čaká

  • čo nás čaká

    Roráty 2017

    Rorátne sv. omše budú bývať u saleziánov od pondelka po 1. adventnej nedeli do 17.12., potom začína obdobie blízkej prípravy na Vianoce. Všetkých pozývame do dobrej duchovnej prípravy, aby sa Ježiš, ktorého narodenie slávime onedlho, dobre cítil medzi nami.

  • čo nás čaká

    Duchovná obnova

    Pozývame všetkých mladých na duchovnú obnovu, kde chceme splniť cieľ ADVENTU – PRIPRAVIŤ SA NA PRÍCHOD JEŽIŠA KRISTA DO NÁŠHO SRDCA. Začiatok je 16. decembra 2017 na oratku o 14:30. Pozrite si malú video -ochutnávku.