Už teraz cez prázdniny máte možnosť využiť prihlásiť sa do stretiek a krúžkov na nasledujúci školský rok. Tento prihlasovací formulár je určený pre mladých i rodičov na prihlasovanie svojich detí v šk. roku 2018-2019 na stretká a krúžky v Saleziánskom oratóriu. Každý člen stretka alebo krúžku bude členom našej domovskej organizácie DOMKA Žilina s členským za školský rok 3€, zároveň tento rok budeme patriť aj pod CVČ Žirafa. Náš výraz „stretko“ znamená týždenné stretanie sa rovesníkov s kresťanskou tematikou a budovaním partie pomocou aktivít a krátkych formačných vstupov (príbehy, myšlienky, témy). Každé stretko alebo krúžok vedie zodpovedný animátor, dobrovoľník