Pripravili sme si pre vás zoznam prázdninových podujatí so základnými informáciami – PRIHLASOVANIE JE SPUSTENÉ OD 1. MÁJA

2.-6. júl – 1. Prímestský tábor pre deti 2. – 8. ročníka ZŠ, téma: Exodus – cesta do Zasľúbenej zeme pod vedením Mojžiša. Kapacita je 120 detí. Cena: 70 – 30€; 30€ pre aktuálnych členov Domky – prihlásených do konca apríla, členovia prihlásení počas prihlasovania na tábor 40€,  nečlenovia 45€; zľavy na oba prímestské tábory – 55€, 65€, 70€ – treba však vyplniť prihlášky súčasne – PRIHLÁŠKA

UKONČENÝ
UKONČENÝ 100%

 16. – 20. júl – Dievčenský pobytový tábor – pre dievčatá skončeného 5. až skončeného 8. ročníka, téma:  rozprávka Spievaj. Tábor sa bude odohrávať na Polúvsí a cena je 55,- € pre členov DOMKY, ktorí sa zapísali do konca apríla a 70,- € pre nečlenov – PRIHLÁŠKA

KAPACITA 16 DIEVČAT
OBSADENENÝCH 50%

26. – 29. júl – P18 Prešov – celoslovenské stretnutie mládeže

30. júl – 3. august – Chlapčenský pobytový tábor pre chlapcov skončeného 5. až skončeného 8. ročníka ZŠ, téma: Jumanji – musia prekonať viaceré nástrahy a skúšky, aby sa dokázali vrátiť naspäť ku svojej rodine.  Cena je 55,- € pre členov DOMKY, ktorí sa zapísali do konca apríla a 65,- € pre nečlenov – PRIHLÁŠKA

KAPACITA 20 CHLAPCOV
OBSADENÝCH 6%

16. – 19. august – Rodinný tábor  

Rodinný tábor 2018 určený pre rodiny stretávajúce sa u Saleziánov v Žiline.
Termín 16.-19. augusta 2018 v Rodinkove– Belušské Slatiny. (príchod vo štvrtok 16.8. od 16:00)
 
Poplatok za tábor pozostáva z úhrady za ubytovanie a celodennú stravu (podľa cenníka Rodinkova)
a príspevku na réžiu a materiál. (cca. 30€ / rodina, bude vyberaný v deň nástupu v Rodinkove.)
 
Pre prihlásenie prosím použijte prihlasovací formulár na linku:
Následne Vás za komunitu Rodinkova bude kontaktovať Dušan Kamenár a pošle info pre úhradu.
Uzávierka prihlásenia 15.6.2018, alebo do naplnenia kapacity.
 

Tak ako po minulé roky nás bude duchovne sprevádzať brat salezián. (uvidíme kto z nich bude mať čas a príde nás povzbudiť 🙂 )

Pripomínam že animátori zabezpečujú prípravu a chod aktivít.

Každá rodina je samostatnou „skupinkou“ a takto sa zapája aj do programu.

(To znamená, že rodičia si zodpovedajú a strážia svoje deti a usilujú sa s nimi zažiť pekný čas 🙂

 
OBSADENIE KAPACITY
MAXIMUM 20 rodín 100%

27. – 31. august – 2. Prímestský tábor – pre deti 2. – 8. ročníka ZŠ, téma: Croodovci.  Kapacita je 120 detí. Cena: 70 – 30€; 30€ pre aktuálnych členov Domky – prihlásených do konca apríla, členovia prihlásení počas prihlasovania na tábor 40€, 45€ nečlenovia; zľavy na oba prímestské tábory – 55€, 65€, 70€ – treba však vyplniť prihlášky súčasne – PRIHLÁŠKA

KAPACITA 120 DETÍ
OBSADENÝCH 68%